Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
LittleBerry - Bc. Lenka Poništová

Bc. Lenka Poništová

 

Niečo o mne: Som študentkou na Fakulte telesnej výchovy a športu, na ktorej študujem učiteľstvo telesnej výchovy a geografie.

Úsmev mi vyčarí: Vo svojom voľnom čase veľmi rada športujem, čítam knihy alebo si pozriem dobrý film. Okrem práce animátorky sa venujem aj trénovaniu
detí atletiky.

Naša práca: Práca s deťmi ma veľmi baví, napĺňa a pred každou animáciou, táborom alebo opatrovaním sa teším na nové zážitky, ktoré s deťmi zažijem.