Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Gdpr

Poučenie o spracovaní osobných údajov

Rozsah a účel spracovania

Súhlasíte, aby Little Berry s.r.o., Terasová 15/627, Svit 059 21, v súlade so zákonom SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracovávala Vaše osobné údaje v rozsahu: rodné číslo, meno a priezvisko dieťaťa, meno a priezvisko zákonného zástupcu, adresa, email, telefón a údaje o zdravotnom stave dieťaťa pre marketingové účely.

Spôsob spracovania

V Little Berry s.r.o. spracovávame osobné údaje automatizovane aj manuálne pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov, a to buď sami alebo prostredníctvom stránky www.mailchimp.com, ktorá nám pomáha s rozosielaním elektronickej pošty.

Súhlas je dobrovoľný

Poskytnutie osobných údajov klienta je dobrovoľné a my získanie Vašich osobných údajov ničím nepodmieňujeme. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať alebo zasielanie ponúk odhlásiť. Odhlásenie je možné cez našu web stránku www.littleberry.sk  alebo nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle 0903 895 215, či e-mailom na adrese svocakova@littleberry.sk.

Doba platnosti súhlasu

Tento súhlas udeľujete na dobu 10 rokov a jeho platnosť začne dňom odoslania  vyplneného elektronického formulára/ prihlášky.

Prístup k informáciám o spracovaní

O rozsahu spracovania osobných údajov, účele, kým sú údaje spracovávané, akým spôsobom a komu môžu byť údaje sprístupnené, Vás budeme na Vašu žiadosť písomne informovať.

Chybné údaje

Ak zistíte, že Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú chybné, radi ich na Vašu žiadosť opravíme.

Vymazanie Vašich údajov

Vaše osobné údaje nebudeme spracovávať, ak si to nebudete priať. Ak požiadate o vymazanie Vašich osobných údajov, vymažeme ich bez zbytočného odkladu zo všetkých databáz. V prípade, že by nám ich uchovávanie nariaďovali zákony, budeme Vás informovať.

Ochrana Vašich práv

Ak sa domnievate, že spracovávame Vaše osobné údaje v rozpore s účelom, na ktorý nám boli dáta poskytnuté, môžete vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, ak sa týka priameho marketingu. Ak sa domnievate, že spracovávame Vaše osobné údaje v rozpore so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie a nápravu situácie. Ak bude akákoľvek žiadosť oprávnená, zjednáme čo najskôr nápravu. Máte tiež právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.