Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Týždeň s tancom – 1.termín

Miesto: Svit - Pod Skalkou (Kultúrny dom) Dátum: 13.7. – 17.7.2020
Cena: 85eur Vek: od 4 do 8 rokov

V cene zahrnuté:

 • Obed a olovrant
 • Pitný režim
 • Tanečník
 • Animátor
 • Úrazové poistenie
 • Darček
 • Fotky

Program:

 • Výučba moderného a scénického tanca
 • Inšpiratívne tanečné hry a improvizačky
 • Nácvik tanečnej choreografie
 • Tvorivé aktivity (príprava kulís a kostýmov k vystúpeniu)
 • Tanečné súťaživé aktivity (Dance Battle)
 • Relaxačné cvičenia s náčiním
 • Kreatívne rytmické cvičenia
 • Základy športovej a modernej gymnastiky
 • Záverečné tanečné vystúpenie

Comments are closed.